De app van Maatje is nu zodanig uitgebreid dat naast de standaard QR kaartjes voor geheugentraining, fysiotherapie etc. ook zelf QR kaartjes met vraag en antwoord kunnen worden aangemaakt. Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een begeleider een gesprek voorbereid met meerdere kaartjes op tafel en dat Maatje aan de cliënt vraagt wat heb je gisteren gedaan? De cliënt dient dan het kaartje met juiste antwoord voor de ogen van Maatje te houden.