De Mens / Robot of ook wel Androïde / Humanoïde bestaat uit twee installaties, de ene installatie stelt een door elektromotoren gestuurde Humanoïde robot voor, de ander een exoskelet die aangetrokken kan worden door een persoon. Wanneer de gebruiker beweegt in het exoskelet worden zijn bewegingen direct gekopieerd door de robot, de robot functioneert als een volledig controleerbare avatar. Het werk geeft een mens de mogelijkheid een robot te bedienen en of te zijn en het gevoelscontact met de wereld om hem heen te verplaatsen naar een machine. De persoon in het exoskelet weet na enige tijd wat de robot wel en niet kan en hoe hij moet bewegen om de robot goed te besturen, waar de vertragingen zitten en hoe hij het beste kan lopen. De persoon gaat zich aanpassen aan de robot en gaat anders lopen en anders bewegen. Hij komt als het ware dichter bij de machine die hij bestuurt.