Maak nu kennis met Ipal…..

De iPalrobot is speciaal ontwikkeld om te worden ingezet in het onderwijs en de zorg. Momenteel worden diverse software pakketten ontwikkeld voor scholen en zorginstellingen.
iPal zal ook deel gaan uitmaken van het project Robots in de klas, maar kan ook individueel worden ingezet in de klas. Tevens zijn ze te huur voor evenementen om bezoekers te verwelkom of enquête te houden.

IPalprogrammer is een tool voor kinderen van 5 jaar en ouder om op een simpele manier zelf de iPalrobot te programmeren.

Het programmeren gaat door middel van het aan elkaar passen van puzzelstukjes, die voorzien zijn van een afbeelding met de toe te passen beweging.

Ook het toepassen van Als Dan Anders  is mogelijk bijvoorbeeld:
Als de robot zijn linkerarm wordt aangeraakt knik Dan met je hoofd Anders draai om 180 graden )

Bekijk ook www.ipalrobot.nl

Translate »